Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Kurulu Ankara’da Düzenlendi

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Kurulu, 4 Haziran 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTK yöneticileri, ESB Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile üye Erişim Sağlayıcıların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ESB Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Çerikci konuşmasına, “Erişim Sağlayıcıları Birliği, kurulduğu 2014 yılından beri 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında verilen kararların uygulanmasında, işin tam anlamıyla mutfağında yer almaktadır. Bu maddeden kaynaklı kararları yakından takip etmekteyiz.” ifadeleriyle başladı.

Birliğin görev alanının önemine ve internetin hayatımıza etkisine değinen Çerikci, “İnternetin, bilgiyi her an ulaşılabilir kılması ve anlık bilgi paylaşımlarını kitlelere ulaştırması nedeniyle yüzyılımızın sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelerine önemli katkısı bulunmaktadır. Bu etkin güç nedeniyle internet ve internet ortamında yapılan yayınların, hukuk kuralları tarafından düzenlenmesi işin tabiatı gereğidir. Bu bağlamda özel ve kamu teşebbüsleri de dâhil olmak üzere, tüm aktörlerin internette insan haklarının korunmasını ve bu haklara saygı gösterilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz asırda hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere ve buna paralel olarak ilerleyen özel hayatın mahremiyet ihlaline de değinen Çerikci, “Günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde kişilerin özel hayat ve gizlilik alanına yapılan tecavüzler, kolay hâle gelmiştir. Kişinin özel hayatına ve gizlilik alanına ilişkin bilgiler, basın, radyo, televizyon, internet ve sosyal medya yoluyla çok geniş kitlelere kısa zamanda aktarılabilmektedir. İnternet ortamında yapılan yayınlarla kişilerin kişilik haklarının ihlâl edilmesi, basılı yayınlarla ihlâl edilmesine oranla daha kolay, daha hızlı ve daha yaygındır. Elbette bu tür yayınlara karşı tedbir mahiyetinde hızlıca karar alınması gerekmektedir. Bugün gelinen aşamada mahkemelerimiz, önemli ölçüde konunun anlaşılması ve kişilik haklarının ihlali ile haber verme hakları arasındaki ayırımı yapmaktadırlar. Bu hususta Birliğimiz önemli görevler ifa etmiş, basılı yayınlarımızla seminer ve çeşitli toplantılarımızla eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur.” ifadeleriyle birliğin kişilik haklarının korunmasındaki etkin rolüne vurgu yaptı.

Çerikci, konunun güncelliği ve önemine binaen Anayasa Mahkemesinin (AYM) 11 Ekim 2023 tarihli kararı ile 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesine yönelik verilen iptal kararını da değerlendirdiği konuşmasına, “Bu iptal kararı ile internet ortamında yapılan yayınlar sebebiyle oluşan kişilik hakkı ihlallerinde mağdurların kullanabileceği hukuki koruma ortadan kalkmıştır. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının alınması mümkün olmayacaktır. Anayasa Mahkemesi iptal kararında özetle, 9. maddenin ifade özgürlüğünün ihlaline yol açan birçok kararın verildiği, gerekçesiz kararlarla haberlerin erişime engellendiği ve kararlara itirazların ise sonuçsuz kaldığı belirtilmiştir. Mahkemenin önüne 9. maddeden kaynaklı birçok bireysel başvurunun gittiği aşikardır. Ancak internet çağında yaşamamız ve internet ortamında her gün milyonlarca yayın yapılıyor olması düşünüldüğünde bu durum zaten kaçınılmazdır. Nitekim başka hukuk kurallarından dolayı da mahkeme önüne on binlerce bireysel başvuru yapıldığı görülmektedir. Bir hukuk kuralının Anayasa’ya aykırılığının yapılan bireysel başvuru sayısına göre değerlendirilmesi düşünülemez. Bununla birlikte 9. maddeden kaynaklı ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla yapılan bireysel başvuruların büyük çoğunluğunun aynı internet siteleri hatta aynı kişiler tarafından yapıldığı görülmektedir. Ancak ifade özgürlüğünün ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yoluna gidenlerden kat kat fazla kişi 9. madde sayesinde kişilik haklarının ihlallerine karşı korunmaktadır.” şeklinde devam etti.

Çerikci, uygulamada yaşanan gerçekler ve kararın hukuki niteliği üzerinden değerlendirmede bulunarak, “Elbette mahkeme kararları bağlayıcıdır ancak her zaman eleştirilebilir. Bu karar da uzun yıllar hukuk dünyasında tartışılacaktır.” sözleriyle sonlandırdı.  

Çerikci’nin konuşmasının ardından divan heyeti oluşturularak gündem maddelerine geçildi. Gündem gereği 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu ve bağımsız denetim raporları okundu. 2023 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması ve onaylanmasının ardından Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edildi. Son olarak 2024 yılı bütçesinin sunumu ve onaylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüyle toplantı sona erdi.

Read more

Dijital Bağımlılık Konferansı

14 Mayıs 2024 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ev sahipliğinde, “Dijital Bağımlılık ve Sosyal Medyanın Bilinçli Kullanımı” konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen konferansa; üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri katılım sağladı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi (GİM) iş birliği ile hazırlanan program çerçevesinde; konferansa konuşmacı olarak katılan ESB’den Amine Afra Kılıç ‘’Dijital Bağımlılık’’ konulu, BTK-GİM’den Aydın Çatak ‘’Bilinçli İnternet Kullanımı’’ konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Dijital bağımlılık sunumunda, dijital bağımlılığın tanımı, belirtileri ve etkileri açıklanırken, nörolojik faktörler ve teknolojinin çekici yönleri de ele alındı. Bu bağımlılıkla başa çıkma yöntemleri ve sağlıklı internet kullanımı önerileri sunuldu. Alternatif aktiviteler olarak hobiler geliştirme, profesyonel destek alma gibi konularla birlikte geniş bir çerçevede dijital bağımlılık işlendi.

Dijital güvenlik bölümünde, dijital ayak izleri, mobil uygulama izinleri, sahte linkler ve online alışverişler üzerinde duruldu. Güvenli sosyal medya kullanımı konusunda ise gizlilik ayarları, iki faktörlü kimlik doğrulamanın önemiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarının gelecekteki etkileri tartışıldı.

Read more

ESB’nin geleneksel iftarı bu Ramazan BTK’da gerçekleşti

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), Ramazan ayının on birinci günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) iftar programı düzenledi. Programa, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK kurul üyeleri; Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Çerikci ve Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Erişim Sağlayıcıları Birliği yönetimi, personeli ve çeşitli yerlerden davet edilen çok sayıda minik misafir konuk oldu.

Düzenlenen iftar yemeği çeşitli ezgiler ve Kuran tilavetiyle başlayıp BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun’un açılış konuşmalarıyla devam etti. İftar yemeğinde ve sonrasında eğlenceli vakit geçiren minik misafirlerle Erişim Sağlayıcıları Birliği personelleri ilgilendi. Minik konuklar, iftar sonrası, sevinç ve hüznün aynı anda yaşandığı samimi bir ortamda uğurlandı.

Read more

Paydaşı Olduğumuz 2024 Güvenli İnternet Günü BTK’da Düzenlendi

Paydaşı olduğumuz “Güvenli İnternet Günü” programı 12-13 Şubat tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleşti. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun katıldı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği bünyesinde yer alan Güvendekal ekibi de 12 Şubat’ta başlayan programdaki etkinliklerde yerini aldı. Güvendekal ekibi tarafından programa katılan öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca, VR gözlük ile öğrencilerin sanal dünyada gezinmeleri ve labirent oyunuyla birlikte öğrenirken eğlenmeleri, eğlenirken de öğrenmeleri sağlandı. Bununla birlikte, Güvendekal ekibi tarafından hazırlanan “Aileler için Güvenli İnternet Rehberi” adlı kitabın ilk baskısı katılımcıların faydasına sunuldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün moderatörlüğünde 13 Şubat günü ilk panel açılışı yapıldı. Panele konuşmacı olarak TikTok Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy katıldılar. Aynı gün panelin ikinci oturumuna Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur, TRT 1 Program Jürisi Emre Yücelen ve Shiftdelete.net Kurucusu Hakkı Alkan katıldılar. Panelde, “Sosyal Ağları Çocuklar ve Gençler için Güvenli Hâle Getirmek” ve “Güvenli İnternetle Hayatı Güzelleştirmek” başlıkları altında söyleşiler yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte, katılımcılara siber güvenlik, siber saldırı, siber tehdit, dijital dünyanın artıları ve eksileri gibi konulardan bahseden Uraloğlu, “Bugünü bir başlangıç olarak görmeli ve güvenli internet kullanımı konusunda çaba göstermeliyiz. Birlikte hareket ederek internetin sunduğu olanaklardan faydalanabilir ve güvenli bir dijital gelecek inşa edebiliriz.” ifadeleriyle dijital dünya konusunda farkındalık yarattı. Uraloğlu, bu bağlamda, “Güvenli İnternet Günü”nün interneti güvenli ve sağlıklı kullanmak için fırsatlar sunduğunu da ifade etti. Panelde konuşan bir diğer isim BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, insanoğlu için dünyayı küçük bir köy hâline getiren internetin sunduğu imkânlara ve bu imkânların beraberinde getirdiği olumsuzluklara değindi. Karagözoğlu, “Dijital zorbalık, çevrim içi istismar, dijital bağımlılık gibi tehlikeler özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit ederken yalan haber ve dezenformasyon, dijital mahremiyet ve bilgi güvenliği gibi konular ise bütün bir toplumu yakından ilgilendiriyor. Kurumumuz bünyesindeki Güvenli İnternet Merkezi ile internetin sadece zararlı yönleri değil, getirmiş olduğu fırsatlar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin farkındalığını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor.” şeklindeki ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmalarının ardından Bakan Sn. Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Sn. Ömer Fatih Sayan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu Güvendekal standımızı ziyaret etti. Ekip arkadaşlarımızla kısa bir röportaj gerçekleştiren Uraloğlu bu tip etkinliklerin gençler için öneminden bahsetti.

Güvenli İnternet Günü programında ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun moderatörlüğünde gerçekleşen panelin ikinci bölümünde konuşmacılar, soru-cevap şeklinde söyleşi yapıp bilinçli, güvenli ve etkin internet kullanımı, internet yardım merkezleri, internet destek hatları, siber zorbalık, siber saldırı, ebeveyn ve çocuklar için doğru internet kullanımı gibi dijital dünya şemsiyesi altında bulunan pek çok konu hakkında katılımcıları bilinçlendirdi. Bu bağlamda, “Güvenli İnternet Günü”nde katılımcılara dijital dünyanın aydınlık ve karanlık yüzü tanıtıldı ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Read more

Güvendekal olarak Ankara’nın çeşitli okullarında eğitim faaliyetleri düzenledik

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) yükümlülükleri kapsamında yer alan eğitim programı, kurumumuz personeli Öğretmen Amine Afra Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayrancı Anadolu Lisesi, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi isimlerinde beş liseye “Güvendekal” ve “Btider” öncülüğünde eğitimler düzenlendi. Söz konusu eğitim programı sürecinde toplamda 1170 öğrenciye ulaşılarak dijital mahremiyet, şifre güvenliği, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanıcısı olmak, dezenformasyon, hesap güvenliği gibi konularda eğitim verilip bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı.

Sizde eğitim faaliyetlerimizden faydalanmak istiyorsanuz egitim@guvendekal.org.tr adresimizdenden bize ulaşabilirsiniz.

Read more

Güvendekal olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Limitless Makers programına destek verdik

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Temmuz 2023’te düzenlediği Limitless Makers 2.0 Programı, Rize Fındıklı’da gerçekleşti. Program, seçilmiş liseli gençlere yönelik düzenlenmiş olup 21. yüzyılın bilim ve teknolojide sağladığı yetkinlikler; çağın iletişim araçlarını kullanma yol ve yöntemleri; bu iletişim araçlarıyla gelen fırsatların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda bu gençlere rehberlik etti. Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), söz konusu programa ve içerisindeki etkinliklere “Güvendekal” markası ve ekibiyle destek olurken son teknolojiyle donatılmış “Güvenli İnternet Tırı”nı da gençlerin hizmetine sundu.

Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Güvendekal ekibi, temmuz ayı boyunca devam eden kampın son haftasına alanında uzman eğitmenler ve onların kampa yönelik hazırladığı profesyonel içeriklerle katılım sağladı. Programa katılan farklı alanlardan pek çok uzman konuşmacı ve eğitmenin yanı sıra Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk SORGUN da “Yapay Zekâ ve Sosyal Medya” konularıyla söz konusu konuşmacılar arasında yer aldı. Sorgun, eğitim, öğretim ve kişisel gelişim için sosyal medya kullanmanın faydalarından bahsederken bilinçli içerik üreticisi olmanın önemine de değindi. Bu bağlamda, sosyal medya tüketiciliğinden ziyade üreticiliğinin daha önemli olduğunun altını çizerken değişip dönüşen sosyal medya kültürüne adapte olmanın ve dijital dünyada bağlamda kalmanın önemine vurgu yaptı.

Programa katılan diğer uzman ve eğitmenlerle ele aldıkları konular şu şeklidedir: Av. Ahmet BAŞBEY, Hukuk ve İnternet; Doç. Dr. Ali Murat KIRIK, Yapay Zekâ ve Sosyal Medyanın Dünü, Bugünü ve Geleceği; Orhan TOKER, Dijital Dünya; Kaan SAK, TikTok 101; Oktay KELEŞ, Mobil Teknolojilerin Dünü, Bugünü ve Yarını; Yavuz SAMUR, Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma.

Read more

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Erişim Sağlayıcıları Birliği olarak deprem bölgesindeki kadın vatandaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ettik. Bu zor günlerde yüzlerini bir nebze olsun gülümsetebilmek en büyük temennimizdir. El ele bu büyük felaketi de milletçe atlatacağız.

Read more

ESB Afet Bölgesine Ayni Yardımda Bulundu

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04.17’de ve ardından 13.24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde, toplamda 10 ilimizi etkileyen deprem meydana geldi. Yüreğimizi yakan afet sonrası Erişim Sağlayıcıları Birliği olarak tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini koordineli bir şekilde depremden etkilenen bölgelere dağıttık. Omuz omuza vererek bu zor günleri aşmak için depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren sahada gönüllü çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Erişim Sağlayıcıları Birliği olarak tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini iki adet tır ile afet bölgesine gönderdik. Tırlardan birini 500 adet gıda kolisi, 500 adet powerbank, 500 adet polar eldiven, 500 adet polar bere, 500 adet polar boyunluk ve 500 adet çanta ile doldurduk. Bir diğer tırı ise yalnızca içme suyu doldurarak deprem bölgesine ulaştırdık.

Yaşadığımız bu büyük felaketin etkisiyle ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara sağlık diliyoruz. Bu süreçte imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak milletimizin yanında olduğumuz bilgisini saygılarımızla sunarız.

Erişim Sağlayıcıları Birliği

Read more

ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’na ziyarette bulundu

ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’na ziyarette bulundu.
BTK ve ESB işbirliği ile yapılan ortak çalışmalara değinen ikili, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Bu yeni çalışma döneminde de birlikte hareket etmenin önemine değinildi. Daha sonra, ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, BTK Başkan’ı Karagözoğlu’na hediyelerini takdim etti. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından Karagözoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek yeni dönemde mevcut işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Read more

ESB Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun gençlerle İstanbul’da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Limitless Makers 2.0 Programı, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Programa ESB Genel Sekreteri Sn. Ömer Faruk Sorgun da konuşmacı olarak katıldı.

Program, seçilmiş liseli gençlere yönelik hazırlanmış, genel hatlarıyla 21. yüzyıl yetkinliklerinin neler olduğu, gençlerin, çağımızın iletişim araçlarını ve bu iletişim araçlarıyla gelen fırsatları nasıl değerlendirmesi gerektiği yönünde yol gösterici bir amaçla düzenlendi.

Erişim Sağlayıcıları Birliği etkinliğe ‘Güvendekal’ markası ve ekibiyle destek olurken son teknoloji ile donatılmış ‘Güvenli İnternet Tırı’nı da gençlerin hizmetine sundu.

Programa farklı alanlardan birçok konuşmacı ve eğitmen katırken Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun da konuşmacılar arasında yer aldı. 

Zaman zaman soru cevap şeklinde geçen söyleşide Sorgun, gençlere, sosyal medya kullanımında dikkat etmeleri gereken noktaları anlatarak sosyal medyanın sağlıklı kullanımı noktasında önerilerde bulundu.

Konuşmasının sonunda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sorgun, geleceğimizin gençlerin avucunda olduğunu ve çok çalışmaları gerektiğini belirterek programda emeği geçen, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.   

Read more
  • 1
  • 2