Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren Teknik Birimi;
“Birlik amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek, altyapı ve sistemleri kurmak ve işletmek üzere, genel kurul kararıyla ihtiyari organlar oluşturabilir; teknik, idari, hukuki alt birimler ve uzmanlık grupları kurabilir.” Tüzük maddesi gereğince kurulan teknik birim mahkeme kararlarının daha hızlı, güvenli olarak erişim sağlayıcılara iletilmesi konusunda gerekli teknik desteği sağlar.