Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren Teknik Birim;

  • Birlik amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirir,
  • Altyapı ve sistemleri kurar ve işletir,
  • Kararlarının hızlı ve güvenli olarak içerik, yer ve erişim sağlayıcılara iletilmesi konusunda gerekli teknik desteği sağlar.