ISO 9001 Kalite Politikamız;
İlgili kanun ve tüzüğümüz ile Birliğimize verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, objektiflik ve güvenilirlik anlayışıyla etkin bir hizmet vermek ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek politikamızdır.Ayrıca;

– Üyelerle işbirliği yaparak muhataplarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
– Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik sağlamak,
– Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
– Muhataplarımıza sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
– Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,
– Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
– Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
– Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
– Muhataplarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek,
– Kalite politikasının uygunluğunun sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak, iç tetkikler ve gözden geçirme toplantıları yapmak,
– Uygun görülmüş veya revize edilmiş kalite politikalarının personele duyurulması sağlamak, politikamızdır.

Kalite Belgemiz:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikamız;