Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren Hukuk Birimi;
– Adli mercilerin ve kanunla yetkilendirilmiş kurumların verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine dair Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)’ne gelen kararları ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek, uygulanmak üzere erişim, içerik ve yer sağlayıcılara iletir,
– Adli merciler ve Kurumlar ile yazışmalar yapar,
– Adli merciler ve Kurum kararlarındaki başvuru sahiplerinin talepleri konusunda gerekli değerlendirmeyi yapar.
– Adli merciler ve Kurumlardan gelen evrakın dosya ve arşiv kaydını tutar,