Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren Hukuk Birimi;
– Mahkemelerin, BTK’nın ve Kurumların verdiği erişimin engellenmesine dair Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)’ne gelen kararları ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek, uygulanmak üzere Birlik üyesi erişim sağlayıcı işletmelere iletir,
– Mahkemeler ve Kurumlar ile yazışmalar yapar,
– Mahkeme ve Kurum kararlarındaki başvuru sahiplerinin talepleri konusunda gerekli değerlendirmeyi yapar,
– Mahkeme ve Kurumlardan gelen evrakın dosya ve arşiv kaydını tutar,
– Mahkeme ve Kurumlardan gelen kararları 5651 sayılı Kanundan doğan koordinasyon sağlama görevi çerçevesinde bir kısım içerik ve yer sağlayıcısına iletir.