İnternet yolu ile yapılan hukuka aykırı yayınlar hakkında mahkemelerin ve kurumların verdikleri erişimin engellenmesi kararlarını erişim sağlayıcılara tek elden ileterek hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını ve mevzuattan kaynaklanan koordinasyon görevi gereğince içerik ve yer sağlayıcılarını erişim engellenmesi kararlarından haberdar ederek içeriklerin yayından çıkarılmasını sağlamaktır.