İnternet yolu ile yapılan hukuka aykırı yayınlar hakkında mahkemelerin ve kurumların verdikleri içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını erişim, içerik ve yer sağlayıcılara tek elden ileterek hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.