Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)

5651 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi (yayından çıkarma, kaldırma vb. durumlar hariç olmak üzere) kararlarının uygulanmasını sağlamaktır.
Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin Yapısı

Birlik aşağıdaki organlardan oluşur;
– Genel Kurul
– Yönetim Kurulu
– Denetim Kurulu
– Genel Sekreterlik