5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a 6 Şubat 2014 tarihinde eklenen 6/A Maddesi ile “Bu Kanunun 8inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere” kurulmuştur.

Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip Birliğin merkezi Ankara olup esas görevi 5651 sayılı Kanun’un 8. Maddesi kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararlarının erişim sağlayıcılara iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması yoluyla uygulanmasıdır.

Çalışma esas ve usulleri Birlik Tüzüğüyle belirlenmiş olan Birliğe 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin üye olması gerekliliği 5651 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu üyelerden oluşması öngörülen Birliğin yönetimi yine bu işletmecilerin oluşturduğu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kanalıyla gerçekleştirilmektedir.