5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 6/A Maddesi ile “Bu Kanunun 8 ve 8/A maddeleri kapsamı dışındaki tüm içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere” kurulmuştur.

Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip Birliğin merkezi Ankara olup esas görevi 5651 sayılı Kanun’un 8 ve 8/A maddeleri kapsamı dışındaki tüm içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının niteliklerine göre, erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik/yer sağlayıcılara iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması yoluyla uygulanmasıdır.

Çalışma usul ve esasları BTK tarafından onaylanan tüzükle belirlenmiş olan Birliğe, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin üye olması zorunludur.