Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren İdari ve Mali İşler Birimi;

MALİ İŞLER

– Muhasebe ve finans operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
– Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

İDARİ İŞLER

– Üyeler ile ilgili ilişkilerin yürütülmesi,
– Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu,
– Satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
– Birlik tüzüğünde belirtilmiş konferans, panel, kurs, seminer faaliyetlerinin organizasyonu, kitap ve süreli yayın çalışmaları.

İNSAN KAYNAKLARI

– Personel özlük işlemlerinin takibi,
– Personel performanslarının değerlendirilmesi, iş ve işlemlerini yapar.