Özgün yapısı ile internetin tüm aktörleri arasında uyumlu bir çalışma yöntemi sağlayan, uluslararası alanda model kabul edilen, uygulamada güncel teknolojileri kalite ve güvenlik ilkeleri ile birleştiren, internetin bilinçli kullanılmasına katkı sağlayan bir kurum olmaktır.