Sıkça Sorular Sorular

İnternet ortamındaki bir içerik nedeniyle yaşanan hak ihlalinin ortadan kaldırılması için aşağıdaki iki yolu izleyebilirsiniz.
- İçeriğin Yayından Çıkarılması:
5651 sayılı Yasanın 6/A maddesi uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), sadece aynı Kanunun 8. maddesi dışında verilecek erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda koordinasyon görevine sahiptir. Bu nedenle içeriğin yayından çıkarılması için içerik/yer sağlayıcıya başvurulması gerekmektedir.
- İçeriğe Erişimin Engellenmesi:
İnternet ortamındaki bir içerik nedeniyle kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, içerik sağlayıcısına ulaşamamaları halinde ise yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.
Kişilik hakkı ihlal edilen kişinin talebi, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılmaktadır. Bu nedenle, içerik ve yer sağlayıcılarına yapılan başvuruların sonuçsuz kalması halinde kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesiyle en yakın Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca, dilekçenizde belirteceğiniz URL/Alan Adı/IP adresine/adreslerine erişimin engellenmesini talep etmeniz gerekmektedir.
Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Hakimlik, kişilik hakkı ihlalini tespit etmesi halinde, ihlale konu içeriğin URL/Alan Adı/IP adresine erişimin engellenmesi kararı verir.
ESB ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca UYAP ile entegrasyon sağlanmıştır. Erişimin engellenmesi kararları ESB’ye hakimliklerce UYAP üzerinden gönderilmektedir. ESB’ye, faks ve e-posta ile gönderilen kararlara işlem yapılmamaktadır.
Hakimlik, kararın uygulanması için kesinleşme şartı öngörmüş ise ESB tarafından, karar hakkında kesinleşme şerhi gelene kadar işlem yapılmamaktadır. Ancak kesinleşme şartı öngörülmesine rağmen hakimlikçe ESB’ye uygulanmak üzere gönderilen kararlar, kesinleşme şerhi beklenmeksizin uygulanmaktadır. ESB’ye gelen erişimin engellenmesi kararları hakkında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kesinleşme şartı aranmaz. Ancak hakimliğin vermiş olduğu kararın itiraz mercii tarafından kaldırılmasına karar verilmesi halinde, engellenen adresler tekrar erişime açılmaktadır.
5651 Sayılı Kanun’nun 8. Maddesi dışında verilmiş olan tüm erişimin engellenmesi kararlarının uygulaması ESB’nin görev alanına girmektedir. Bu kapsamda ESB, özel kanunlarla yetkilendirilmiş olan kamu kurumlarınca verilen erişimin engellenmesi kararlarını da uygulanmak üzere erişim sağlayıcılarına gönderir.
ESB, 5651 Sayılı Yasanın 8 maddesi uyarınca verilen erişimin engellenmesi kararlarını hakkında işlem yapmamaktadır. Hakimlik tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca verilmiş olan erişimin engellenmesi kararının, ESB’ye gönderilmesi halinde, bu karar muhatabı olması gereken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmektedir.
5651 sayılı Kanunun 8.maddesinde yer alan suçlarla ilgili içerikler, www.ihbarweb.org.tr adresinden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne ihbar edilebilir.
“http” ile başlayan URL adreslerine ilişkin olarak, internette yayınlanan içeriklere erişimin engellenmesi mümkündür. Fakat çoğunlukla hesap oluşturularak kullanılan “facebook.com”, “youtube.com”, “twitter.com” gibi internet adreslerinin “https” protokolünü kullanmalarından dolayı bu sitelere ait URL adreslerine erişimin engellenmesi teknik olarak mümkün bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gelen kararlar, ESB tarafından erişim sağlayıcılara gönderilmekte olup erişim engellemenin teknik olarak mümkün olmadığına ilişkin hakimliklere bilgi verilmektedir.
5651 sayılı Yasa kapsamında sadece URL/Alan Adı/IP adreslerine ilişkin olarak verilen erişimin engellenmesi kararlarına ESB tarafından işlem yapılmaktadır. Bu çerçevede mail adresinin kapatılması/mail adresine erişiminin engellenmesi yönünde verilen kararların ESB tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir.
Hakimlikler tarafından verilen erişimin engellenmesi kararlarının ESB tarafından uygulanabilmesi için hüküm kısmında, engellenecek URL/Alan Adı/IP adresinin açıkça yer alması gerekmektedir.
URL adresi, kişilik hakkı ihlaline konu içeriğin web tarayıcısındaki karşılığı olup, “http://www.abcd.com/abcdefgh.htm” şeklinde örneklenmektedir. “Talepte bulunan şahıs hakkındaki içeriklerin erişime engellenmesi” vb. şeklinde URL adresi belirtilmeksizin verilen kararlara, ESB tarafından işlem yapılamamaktadır.
Alan adı, "www.abcd.com" şeklinde örneklenmektedir.
IP adresi, belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, Internet Protokolü standartlarına göre verilen adrestir.
5651 sayılı Yasanın 9/9 hükmü uyarınca; hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmış içeriklerin başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, hakkı ihlal edilen şahıs veya vekili tarafından ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı dilekçe ile ESB’ye başvurulabilmektedir. Bu başvuru üzerine erişime engellenmesi talep edilen adreslerdeki yayınların hakimlik kararında erişime engellenmesine hükmedilen içeriklerle aynı olduğunun tespit edilmesi halinde hakimlik kararı bu adreslere de uygulanmaktadır.
Hakimlik veya ilgili kişilerce gönderilen tekzip ve düzeltme kararları, ESB’nin görev alanına girmediğinden uygulanamamaktadır. Bu konuda muhatabına bilgi verilmektedir.
TWITTER:
“twitter.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://support.twitter.com/ linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “twitter.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin twi18nlp@twitter.com, domains@twitter.com şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Buraya yapılacak başvuru neticesinde ilgili içerikler yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.
FACEBOOK:
“facebook.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://www.facebook.com/help linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “facebook.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin domain@fb.com şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
YOUTUBE:
“youtube.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://support.google.com/youtube linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “youtube.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin support@youtube.com şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
ESB’nin gerek kuruluşundan önce gerekse 5651 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 5651 Sayılı Yasanın 8. Maddesi dışında verilen erişimin engellenmesi kararlarının, ESB’ye gönderilmesi halinde gereği yerine getirilmektedir.
5651 Sayılı Yasa’nın 6/A maddesi gereği; ESB, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Bu nedenle erişimin engellenmesi kararı olmaksızın ESB’ye bireysel başvuru yapılamamaktadır.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını talep edebilmektedirler. Bu talep üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tedbiren vereceği erişimin engellenmesi kararı gereği için ESB’ye gönderilmektedir. Talep edenin tedbir kararını 24 saat içerisinde hakim onayına sunması gerekir. Aksi halde tedbiren verilmiş karar kendiliğinden kalkar ve erişime engellenmiş adres/adresler tekrar erişime açılır.
Erişimin engellenmesi tedbiri, ilgili adreslere Türkiye’den erişimin engellenmesi ile sınırlı olmakta olup VPN ayarlarının değiştirilmiş olması vb. hallerde söz konusu adreslere erişebilmek mümkündür.
Erişimin engellenmesine karar verilen ve ESB’ye gönderilen URL/Alan Adı adreslerine halen erişiyor olabilmenin birçok nedeni olabilmektedir. Öncelikle; erişilebilen yayın içeriğine ait URL/Alan Adı adresi ile hakimlik kararında yer alan URL/Alan Adı adresinin birebir aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü aynı içeriğin farklı URL/Alan Adı adreslerinde yayınlanmış olması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Eğer URL/Alan Adı adresinin farklı olmadığını tespit ederseniz, cihazınızın çerez ve ön bellek temizliğini yapmalısınız. (Bkz.19.md.) Buna rağmen hala erişebiliyor ise; içeriğin, URL/Alan Adı adresi görülecek şekilde ekran görüntüsünü, kullanılan cihazın IP numarasını ve internet servis sağlayıcınızın adını içeren e-mailin hakimlik kararı ilgi tutularak ESB’nin “vatandas@esb.org.tr” adresine göndermeniz halinde gerekli inceleme yapılarak sonucundan bilgi verilecektir.

ESB’nin, hakkında erişimin engellenmesi kararı bulunan URL/Alan Adı adreslerinin ama motorlarından çıkarılması konusunda görev ve yetkisi bulunmamaktadır.
Engellenmiş içeriğe ait bilgilerin arama motorunda görülmemesi için içeriğin yayından çıkarılmış olması gerekir. İlgili içeriklerin yayından çıkarılması için de içerik/yer sağlayıcıya başvurulmalıdır. Arama motoru sorgularında gelen sonuçlar, yine arama motorları tarafından önbelleğe alınarak geldiğinden dolayı, söz konusu içerikler çıkarılsa bile arama motorlarının önbelleklerinin temizlenmesi periyodu beklenerek sonuç alınabilir.
Google arama motoru ile ilgili olarak yardım sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://support.google.com/webmasters/answer/7041154
Google arama motoru için önbellekten içerik çıkartma taleplerinizi aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. https://www.google.com/webmasters/tools/removals
ESB, usulüne uygun şekilde ulaşan erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak konusunda 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Çerezler (cookie) ve Önbelleği (cache) temizleme Kullandığınız tarayıcıda veya görüntülediğiniz sayfada sorun varsa, öncelikle tarayıcının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Önbelleği temizledikten sonra sorun devam ediyorsa, tarayıcının çerezlerini temizleyin. Önbelleği ve çerezleri temizleme talimatları, her tarayıcı ve her sürüm için farklı olabilir. Sık kullanılan çeşitli tarayıcılar ve sürümler için gereken adımları aşağıda görebilirsiniz. Başlangıç olarak kullandığınız tarayıcıyı seçin:
Microsoft Internet Explorer
İpucu Sürümü öğrenmek için, Internet Explorer'da "Yardım" seçeneğini ve ardından "Internet Explorer Hakkında" seçeneğini tıklayın. "Yardım" menüsünü göremiyorsanız, menülerin gösterilmesi için "Alt" düğmesine basın.
1) Önbellek. Öncelikle, kullandığınız sürümün tarayıcı önbelleğini temizleyin:
Internet Explorer 7.x
Araçlar menüsünü tıklayın. Menüyü göremiyorsanız menülerin gösterilmesi için klavyenizde Alt düğmesine basın.
Tarama Geçmişini Sil seçeneğini belirtin.
Dosyaları sil düğmesini tıklayın.
Onay penceresinde Evet düğmesini tıklayın.
Kapat düğmesini tıklayın.
Not: Önbellek geçmişinin silinmesi birkaç dakika sürebilir.
Internet Explorer 6.x
Araçlar menüsünü tıklayın.
Internet Seçenekleri'ni seçin.
Genel sekmesini tıklayın.
Dosyaları Sil düğmesini tıklayın.
Onay penceresinde Tamam düğmesini tıklayın.
'Internet Seçenekleri' penceresini kapatmak için Tamam düğmesini tıklayın.
Not: Önbellek geçmişinin silinmesi birkaç dakika sürebilir.
2) Çerezler. Önbelleğin temizlenmesi sorunu gidermezse, tarayıcı çerezlerini de temizlemeniz gerekebilir.
Önemli! Tarayıcı çerezlerini silmek sorunu çözebilir, ancak aynı zamanda daha önce ziyaret ettiğiniz siteler için kayıtlı ayarlarınızın da silinmesine yol açar.
Internet Explorer 7.x
Araçlar menüsünü tıklayın. Menüyü göremiyorsanız menülerin gösterilmesi için klavyenizde Alt düğmesine basın.
Çerezleri sil düğmesini tıklayın.
Onay penceresinde Evet düğmesini tıklayın.
Kapat düğmesini tıklayın.
Internet Explorer 6.x
Araçlar menüsünü tıklayın.
Internet Seçenekleri'ni seçin.
Genel sekmesini tıklayın.
Çerezleri Sil düğmesini tıklayın.
Onay penceresinde Tamam düğmesini tıklayın.
'Internet Seçenekleri' penceresini kapatmak için Tamam düğmesini tıklayın.
Mozilla Firefox
İpucu Sürümü öğrenmek için Firefox'ta: Windows'da, "Yardım" seçeneğini ve ardından "Mozilla Firefox Hakkında" seçeneğini tıklayın. Max OS X kullanıyorsanız, "Firefox" seçeneğini ve ardından "Mozilla Firefox Hakkında" seçeneğini tıklayın.
1) Önbellek. Öncelikle, kullandığınız sürümün tarayıcı önbelleğini temizleyin:
Windows için Firefox 3.x
Araçlar menüsünü tıklayın.
Özel Verileri Temizle seçeneğini belirtin.
'Önbellek' onay kutusunu işaretleyin.
'Özel Verileri Şimdi Temizle' düğmesini tıklayın.
Mac OS X için Firefox 3.x
Firefox menüsünü tıklayın.
Tercihler'i seçin.
Gelişmiş seçeneğini belirtin.
Ağ sekmesini tıklayın.
'Çevrimdışı Depolama' bölümünde, Şimdi Temizle düğmesini tıklayın.
Tamam düğmesini tıklayın.
Windows için Firefox 2.x
Araçlar menüsünü tıklayın.
Seçenekler öğesini seçin.
Gelişmiş seçeneğini belirtin.
Ağ sekmesini tıklayın.
'Önbellek' bölümünde, Şimdi Temizle düğmesini tıklayın.
Tamam'ı tıklayın.
Mac OS X için Firefox 2.x
Firefox menüsünü tıklayın.
Tercihler'i seçin.
Gelişmiş seçeneğini belirtin.
Ağ sekmesini tıklayın.
'Önbellek' bölümünde, Şimdi Temizle düğmesini tıklayın.
Tamam'ı tıklayın.
2) Çerezler. Önbelleğin temizlenmesi sorunu gidermezse, tarayıcı çerezlerini de temizlemeniz gerekebilir.
Önemli! Tarayıcı çerezlerini silmek sorunu çözebilir, ancak aynı zamanda daha önce ziyaret ettiğiniz siteler için kayıtlı ayarlarınızın da silinmesine yol açar.
Windows için Firefox 3.x
Firefox'ta, Araçlar menüsünü tıklayın.
Options (Seçenekler) öğesini tıklayın.
Gizlilik seçeneğini tıklayın.
Çerezler bölümünde, Çerezleri Göster seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunda, Tüm Çerezleri Kaldır seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Seçenekler'i kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Mac OS X için Firefox 3.x
Firefox menüsünü tıklayın.
Tercihler'i tıklayın.
Gizlilik seçeneğini tıklayın.
Çerezler bölümünde, Çerezleri Göster seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunda, Tüm Çerezleri Kaldır seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Tercihler'i kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Windows için Firefox 2.x
Firefox'ta, Araçlar menüsünü tıklayın.
Options (Seçenekler) öğesini tıklayın.
Gizlilik seçeneğini tıklayın.
Çerezler bölümünde, Çerezleri Göster seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunda, Tüm Çerezleri Kaldır seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Seçenekler'i kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Mac OS X için Firefox 2.x
Firefox menüsünü tıklayın.
Tercihler'i tıklayın.
Gizlilik seçeneğini tıklayın.
Çerezler bölümünde, Çerezleri Göster seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunda, Tüm Çerezleri Kaldır seçeneğini tıklayın.
Çerezler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Tercihler'i kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
Google Chrome
Google Chrome Yardım Sayfası İçin Tıklayın »
Apple Safari
İpucu Sürümü öğrenmek için, Safari'de: Mac OS X kullanıyorsanız, "Safari" seçeneğini ve ardından "Safari Hakkında" seçeneğini tıklayın. Windows'da, "Yardım" seçeneğini ve ardından "About Safari" seçeneğini tıklayın.
1) Önbellek. Öncelikle, kullandığınız sürümün tarayıcı önbelleğini temizleyin:
Mac OS X için Safari 3.x
Safari menüsünü tıklayın.
Önbelleği Temizle seçeneğini belirtin.
Boş seçeneğini tıklayın.
Windows için Safari 3.x
Düzenle menüsünü tıklayın.
Önbelleği Temizle seçeneğini belirtin.
Boş seçeneğini tıklayın.
2) Çerezler. Önbelleğin temizlenmesi sorunu gidermezse, tarayıcı çerezlerini de temizlemeniz gerekebilir.
Önemli! Tarayıcı çerezlerini silmek sorunu çözebilir, ancak aynı zamanda daha önce ziyaret ettiğiniz siteler için kayıtlı ayarlarınızın da silinmesine yol açar.
Mac OS X için Safari 3.x
Düzenle menüsünü tıklayın.
Tercihler'i tıklayın.
Güvenlik seçeneğini tıklayın.
Çerezleri Göster'i tıklayın.
Tümünü Kaldır'ı tıklayın.
Bitti'yi tıklayın.
'Tercihler' iletişim kutusunu kapatın.
Windows için Safari 3.x
Safari menüsünü tıklayın.
Tercihler'i seçin.
Güvenlik seçeneğini tıklayın.
Çerezleri Göster'i tıklayın.
Tümünü Kaldır'ı tıklayın.
Çerezler listesini kapatmak için Bitti'yi tıklayın.
'Tercihler' iletişim kutusunu kapatın.
Opera
İpucu Sürümü öğrenmek için Opera'da: Windows'da, "Yardım" seçeneğini ve ardından "Opera Hakkında" seçeneğini tıklayın. Mac OS X kullanıyorsanız, "Opera" seçeneğini ve ardından "Opera Hakkında" seçeneğini tıklayın.
1) Önbellek. Öncelikle, kullandığınız sürümün tarayıcı önbelleğini temizleyin:
Windows için Opera 9.x
Opera'da, Araçlar menüsünü tıklayın.
Tercihler'i tıklayın.
Gelişmiş sekmesini seçin.
Sol sütunda Geçmiş'i tıklayın.
Disk önbelleği bölümünde, Şimdi Boşalt seçeneğini tıklayın.
Tercihler'i kapatmak için Tamam'ı tıklayın.