Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) II. Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu tamamlandı.

Pandemi nedeni ile bir önceki sene düzenlenemeyen sempozyum, Türkiye’de erişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yöneticilerinin bir araya geldiği, sorunların çözüldüğü, karşılıklı olarak geri dönüşlerin yapıldığı, sektöre büyük katkısı olan bir etkinlik olarak büyük önem taşıyor.

Sempozyuma ülkemizin çeşitli bölgelerinden sektör temsilcilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih SAYAN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sn. Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Erişim Sağlayıcıları Birliği yönetim kurulu üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sn. Ömer Faruk SORGUN yaptı. ESB’nin yapmış olduğu faaliyetleri aktaran SORGUN, sempozyumun sektöre olan katkısının çok kısa sürede sahaya yansıdığını gördükleri için bu sempozyumu özellikle çok önemsediklerini belirtti. Hem devleti temsil eden kurum temsilcilerinden hem de firmalardan geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirten SORGUN, “Biz zaten bir anlamda da bu iki yapının arasında bir köprü görevi de görüyoruz.” dedi. Hedeflerinden birinin de mevcut sistemi en iyi hale getirmek ve geliştirmek olduğunu belirten SORGUN, “Burada aslında biz arka planda, iletişim hizmetlerini kullanan vatandaşa olabilecek en iyi hizmetin sağlanabilmesi için bu sempozyumla bürokratik engelleri aradan kaldırıp sorunların çözümüne bir hız kazandırıyoruz ve bu da vatandaşa hizmet anlamında hızlı bir iyileştirme olarak geri dönüyor.” ifadelerini kullandı. SORGUN ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcilerinin programda sunumlarla ayrıntılı olarak beklentilerini iletirken, firmalarında etkileşimli olarak katılım sağlamasını, bir anlamda beyin fırtınasına benzettiğini söyledi. Bu nedenlerle sempozyum sayesinde iletişim hizmetlerindeki iyileştirme ve ilerlemenin ciddi anlamda bir ivme kazandığını belirten SORGUN, bu sempozyumun sektöre yaptığı katkılar nedeni ile düzenli olarak yapılacağını belirtti.

Sn. SORGUN’un ardından ESB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet ÇERİKÇİ katılımcılara seslendi. ÇERİKÇİ konuşmasında, “Düzenlediğimiz birinci sempozyumun çalışmalarımıza yaptığı memnun edici katkılara sizler gibi bende çalışma süreci boyunca şahit oldum. İnşallah bugün, başlangıcını yaptığımız ikinci programın da önümüzdeki süreçte hem kişisel hem de ekip çalışmalarımız için bizlere pozitif katkıları ile ivme kazandıracağına emin olduğumu söylemek isterim. Hepinizin malumu olduğu üzere hem ülkemiz hem de dünya çok sıkıntılı günlerden geçmekte. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde hem psikolojik olarak hem de sosyal olarak bunalmış vaziyetteyiz. Bunun yansımalarını da hepimiz hayatımızın farklı alanlarında ayrı ayrı görmekteyiz. Bütün bu zorluklara rağmen, içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecindeki çalışma döneminde, hiçbir iş aksatılmadan gerektiği gibi yürütülmüş ve her bir arkadaşımız görev bilinci ve çalışkanlıkları ile bu süreci başarıyla yönetmişlerdir. Ülkemiz açısından hayati önem taşıyan iletişim alt yapıları, hiçbir kesinti ve yavaşlamaya maruz kalmadan hizmet verebilmiş, kapanma süreçlerinde, çok fazla risk altında olunması ve kısıtlı çalışma imkanlarına rağmen iletişim hizmetleri kendilerini daha ileri bir noktaya taşıyabilmiştir.” dedi.

Konuşmasının sonunda verilen iletişim hizmetlerinin önemini vurgulayan ÇERİKÇİ, “Bütün kamu ve özel sektörün, kapanmalar ve tedbirler neticesinde çalışmalarını ve toplantılarını internet teknolojileri üzerinden gerçekleştirdiği herkesin malumudur. Yine bunların yanında bu kapanma ve tedbirler neticesinde e-ticaretin hızlı bir büyüme kaydetmesi ayrıca sosyal medya vb. platformların kullanımlarının artması aslında sunduğumuz altyapı ve iletişim hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Fakat Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kurulduğu süreçten bu yana doğru rehberliği ve sektörde hizmet veren firmaların doğru çalışmaları ve yatırımları neticesinde pandeminin ilk gününden bugüne kadar en ufak bir aksaklık olmadan, iş dünyası ve kamu başta olmak üzere ülkemize en güzel şekilde hizmet verebilmenin gururunu bugün hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisine alan bu durumun, artık bir iş modeli haline geldiği düşünüldüğünde bu ihtiyaçların gün geçtikçe artacağı aşikardır. Bu nedenle tüm kamu ve özel sektörün artan ihtiyaç ve taleplere cevap verecek şekilde her türlü alt yapı ve yetişmiş insan gücü bakımından hazır olması gerekmektedir. Sektörün paydaşları olarak kendi içimizde daha kuvvetli iletişim ve paylaşımlarla birbirimizi desteklemeli ve daha efektif bir süreç yönetimi gerçekleştirmeliyiz. Sempozyumumuzun bu amaca katkısı olacağını düşünmekteyim.” ifadeleriyle konuşmasını nihayete erdirdi.

Sempozyumun açılışında katılımcılara ve sektör temsilcilerine seslenen bir diğer isim ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sn. Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU oldu. Konuşmasında Türkiye’nin iletişim ve altyapı ağının genel bir panoramasını sunan KARAGÖZOĞLU, IPv6’nın Türkiye’nin geleceğinde kaçınılmaz olacağını ve buna yönelik yapılan altyapı çalışmalarına değindi. İnternet olmaksızın hayatımızın nasıl olacağını çoğumuz hayal bile edemiyoruz diyen KARAGÖZOĞLU, “20 yıl öncesine kadar ne sosyal medya platformlarının ne de akıllı telefonların hayatımızın bir parçası olmadığını düşünecek olursak önümüzdeki 20 yılın neler getireceğini tahmin etmek güç olabilir. Yapay zeka, blokzincir, bulut, büyük veri, 5G ve diğerleri… Tüm bu teknolojiler ayrı ayrı üzerinde saatlerce konuşulacak kadar derin ve değerli teknolojiler. Aynı zamanda da bir o kadar birbirleriyle bağlantılı, birbirlerinden ayrı düşünülemez teknolojiler. İnternet ise kritik hizmetlerin ve altyapının, sosyal ağların ve bir bütün olarak küresel ekonominin bel kemiği haline geldi.” dedi. Konuşmasının devamında rekabeti güçlendirip tüketicinin refahını artırmanın yanı sıra ülkemiz için hayati olarak görülen en önemli konulardan birinin şebekelerde kullanılan sistem ve cihazların yerli ve milli imkânlarla üretimini sağlayabilmek olduğunu aktaran KARAGÖZOĞLU, konuyla ilgili olarak, “Şu anda maalesef şebeke yatırımlarının önemli bir kısmı yurtdışından karşılanıyor. Eğer hedeflerimizi yakalamak istiyorsak bu duruma muhakkak müdahale etmemiz ve dur dememiz gerekiyor. Hep birlikte, işbirliği ve güç birliği oluşturarak teknoloji üretim tabanlı bir ekonomi inşa etmek zorundayız. Ancak bu şekilde 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşabilmemiz mümkün olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma ulaşmamız gerekiyor. Bilgi ve iletişim sektörünün yarattığı en önemli katma değer yüksek teknoloji barındıran yüksek hızlı iletişim altyapılarının ülkemizin rekabet ve inovasyon gücüne sağladığı katkı ve buna bağlı olarak ekonomik büyümeye getirdiği çarpan etkisidir.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının son bölümünde gelişen iletişim araçları ve ortamlarıyla birlikte artan bilgi trafiği ve yaygınlaşan erişim ağıyla paralel hareket eden güvenlik meselesine değinen KARAGÖZOĞLU, ESB’nin bu noktada önemine dikkat çekerek, “Bu çerçevede Erişim Sağlayıcıları ve İnternet Servis Sağlayıcıları hiç şüphesiz elektronik haberleşme sektörümüzün en önemli parçalarından biridir. Bilindiği üzere 2014 yılında 5651 sayılı Kanunun 8’inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellemesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere kurulan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile İnternet yolu ile yapılan hukuka aykırı yayınlar hakkında mahkemelerin ve kurumların verdikleri erişimin engellenmesi kararlarını erişim sağlayıcılara tek elden ileterek hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını ve mevzuattan kaynaklanan koordinasyon görevi gereğince içerik ve yer sağlayıcılarını erişim engellenmesi kararlarından haberdar ederek içeriklerin yayından çıkarılmasını sağlamak hususunda verimli ve faydalı çalışmalarımız gerçekleşti ve bundan sonra da bu işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inanmaktayım.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda sempozyumu düzenleyen Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne teşekkürlerini sunan KARAGÖZOĞLU, programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın son bölümünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih SAYAN, erişim sağlayıcıları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen sempozyumun son bölümü yaklaşık üç saat sürdü. SAYAN bu bölümde, sektör temsilcileriyle birebir görüşerek hem temsilcilerin beklentilerini dinlerken hem de bakanlık olarak kendilerinin de temsilcilerden beklentileri olduğunu ifade etti. Sempozyumun son bölümü, devletin en üst birimleri ile sektör temsilcilerinin bürokratik engelleri ortadan kaldırarak bir araya geldiği ve sorunların hızlı biçimde tespit edildiği bir toplantı olması nedeniyle ön plana çıktı. Sempozyum, programa katılan tüm paydaşların katıldığı geniş bir aile fotoğrafı ile sonlandırıldı.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız