III. Ulusal IPv6 Konferansı düzenlendi

________________

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

8 11 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde Ulusal IPv6 Konferansı düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal IPv6 Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde gerçekleştirildi. İpv6'nın geliştirilmesi ve bugüne kadar sektörde yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan, “2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6 teknolojisinin, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız.” dedi. IPv4 olarak da adlandırılan IP adreslerinin kıt kaynak hâline geldiğini söyleyen Sayan, "Kıt kaynak hâline gelen IPv4'ün yeterli olmadığı hepimizin malumu. Ülkeler bununla ilgili stratejilerini belirlemiş durumda. Türkiye de bu konuda harekete geçen ülkelerden biri. Fakat bu işin sonuçlandırılması noktasında bir güç birliğine ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek.” diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, IPv6 Forum Başkanı Prof. Dr. Latif Ladid, IPv6 Türkiye Forum Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği adına yönetim kurulu üyesi Adem Öcal katıldı.

Aynı zamanda konferansta konuşmacı olarak yer alan Adem Öcal, Türkiyede ki network yapılanması, yetiştirilen network uzmanları ve network eğitimi ile ilgili bilgiler verdi. Bunun yanında Türkiye'deki ipv6 ile ilgili bugüne kadar olan gelişmeleri değerlendirdi. İstatistiki bilgileri ve dünyadaki durumu da değerlendiren Öcal "Ipv4'ten Ipv6 ya geçişe önem vermediğimiz, eylül 2018 itibariyle ülkelerin Ipv6 adaptasyon yüzdelerini gösteren liste ile ispatlamaktadır. Burada on binde 1 civarındaki adaptasyonla dünyada 114. sırada olduğumuz görülmektedir. İlk sıralara baktığımızda ise %57 ile Hindistan birinci, %54 ile Belçika 2, %50 ile ABD 3, %41 ile Almanya 4, %37 ile Malezya 5, %36 ile Yunanistan 6.'dır. Hindistan 2009 yılında Ipv6'ya geçiş yol haritasını hazırlamış ve bugün %57 adaptasyonla birinci sıraya yükselmiştir." diyerek mevcut durum istatistiklerini katılımcılarla paylaştı. Öcal dünyada alanla ilgili çalışmaları değerlendirirken konuyla ilgili Türkiye'de ne yapılması gerektiğine dair bilgilerde verdi. Öcal konuşması sırasında "Bu panele gelmeden önce Hindistan'ın Ipv6'ya geçiş yol haritası olan 170 sayfalık raporu detaylı bir şekilde incelediğini belirterek "Adaptasyonda gecikirsek dijital dönüşümü yapamayız ve uluslararası teknoloji yarışında geri kalırız" dedi.

Türkiye'nin mevcut durumunu ve potansiyelini anlatan Öcal bu değerlendirmeler neticesinde çözüm önerilerini de ayrıntılı olarak sundu. Ayrıntılı şekilde 4 aşamalı bir yol haritası çizen Öcal "Bu sefer soruyu tersinden soralım; diyerek farklı bir bakış açısıyla dijital dönüşümü yapmayıp, teknoloji yarışında geri kalmamamız noktasındaki düşüncelerini, "ipv4'ten ipv6'ya dönüşüm, Türkiye'nin teknolojik gelişmesinin olmazsa olmaz şartlarından birisidir diye kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bugüne kadar malesef ihmal edilmiş olduğu görülmektedir." diyerek ifade etti. Öcal, Ipv6' ya geçişin kalifiye elemanlar olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi ve "yeterli Network personeli var mı?" diye sormamız gerektiğini belirterek malesef bu sorunun cevabını da "yoka yakın" diye vermek zorunda kaldığını belirtti. Doğru yönetilen bir çalışmanın başlayamaması halinde yaşanacak problemlere ve sürecin yarım kalacağına dikkat çeken Öcal Çözüm önerilerine konuşmasının devamında ayrıntısıyla yer verdi. Diğer ülkelerdeki uygulamaya paralel olarak planlama ve adaptasyonun, koordinasyonunu yapacak Türkiye Ipv6 görev gücü oluşturulması gerektiğini söyleyen Öcal ayrıca bazı önemli kurumlarında aktif olarak sürece katılmaları gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili ayrıntılı olarak kurumların hangi seviyelerde ve ne şekilde sürece dahil olması gerektiği ile ilgili olarak " Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofis temsilcisi, BTK nın ilgili Başkan Yardımcısı, BTK Daire Başkanı, 3 imtiyazlı işletmeci, Türksat ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin üst düzey yetkililerinin olduğu Türkiye ipv6 yönetim kurulu oluşturulmalıdır." dedi. Detaylı bir sunum yapan Öcal konuşmasını sonlandırırken çözüm aşamasında yer alacak çalışma gruplarını kısaca sıralayarak konuşmasını sonlandırdı.