Erişim Sağlayıcıları Birliği 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet

________________

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

15 03 2018

Birliğimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2018 tarihinde saat 10.00’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda, Eskişehir Yolu 10. km No:276 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

İşbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi birlik üyelerinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine ayrıca bildirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Toplantıya katılacak üyelerimizin yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

1.Kimlik Belgesi,

2.Üyelerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekâletname (*),

Birlik üyelerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(*) Birlik tüzüğünün 11. maddesi uyarınca vekâletnameler; toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Birlik Genel Sekreterliği'ne ibraz edilmedir. Vekaletnamelerde noter onayına gerek olmayıp, vekaletname asılları kargo yada posta yoluyla Birlik adresine gönderilebilir.