Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Politikamız;
İlgili kanun ve tüzüğümüz ile Birliğimize verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, objektiflik ve güvenilirlik anlayışıyla etkin bir hizmet vermek ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek politikamızdır.Ayrıca;

Üyelerle işbirliği yaparak muhataplarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik sağlamak,
Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
Muhataplarımıza sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,
Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Muhataplarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek,
Kalite politikasının uygunluğunun sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak, iç tetkikler ve gözden geçirme toplantıları yapmak,
Uygun görülmüş veya revize edilmiş kalite politikalarının personele duyurulması sağlamak, politikamızdır.
Kalite Belgelerimiz:

my image
my image
my image
my image