İdari ve Mali İşler Birimi

________________

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren İdari ve Mali İşler Birimi;

MALİ İŞLER

- Muhasebe ve finans operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
- Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

İDARİ İŞLER

- Üyeler ile ilgili ilişkilerin yürütülmesi,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu,
- Satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
- Birlik tüzüğünde belirtilmiş konferans, panel, kurs, seminer faaliyetlerinin organizasyonu, kitap ve süreli yayın çalışmaları.

İNSAN KAYNAKLARI

- Personel özlük işlemlerinin takibi,
- Personel performanslarının değerlendirilmesi, iş ve işlemlerini yapar.