Erişimin Engellenmesinin Teknik ve Hukuki Boyutları Çalıştayı

________________

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

Erişimin Engellenmesinin Teknik ve Hukuki Boyutları Çalıştayı Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile 13-15 Ekim tarihleri arasında Adaleti Güçlendirme Vakfı Antalya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

13 10 2017

Erişimin Engellenmesinin Teknik ve Hukuki Boyutları Çalıştayı Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile 13-15 Ekim tarihleri arasında Adaleti Güçlendirme Vakfı Antalya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Erişim Sağlayıcıları Birliğinin organizasyonunda gerçekleştirilen Çalıştaya Antalya C. Başsavcısı Sayın Ramazan SOLMAZ, Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rifat İNANÇ, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇERİKÇİ, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Yılmaz KÜÇÜK, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem İLHAN, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe ŞEKER, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem ÖCAL, Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı YALÇIN, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent KENT, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yahya ŞİRİN, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fatih KAPLANHAN ve Türkiye’nin farklı illerinden savcı ve hakimler katılmıştır.

Çalıştayın ilk günü selamlama ve açılış konuşmaları ile başlamış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedii KAYA’ nın Bilişim ve Teknolojinin Temel Kavramları, Türkiye’de Bilişim Düzenlemeleri, İnternette Hukuka Aykırı İçerikle Mücadele, Özel Internet Düzenlemeleri, Sosyal Medya Özel Uygulaması, Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları, Yeni Dijital Suçlar ve Güncel Tartışmalar konularını işlediği sunumuyla tamamlanmıştır.

Çalıştayın ikinci günü öğleden önceki oturumunda Erişim Sağlayıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Yılmaz KÜÇÜK, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent KENT, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yahya ŞİRİN ve Avukat Ahmet ERGÜN, Erişim Sağlayıcıları Birliği, 5651 Sayılı Kanunun 9. ve 9/A md. Uygulaması hakkında sunum yapmışlardır. Öğleden sonraki oturumda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet KILIÇ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Başkanı Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ, 5651 Sayılı Kanunun 8. ve 8/A md. Uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Ali ERDEM, İletişimin Tespiti, Denetlenmesi Tedbirlerinin Uygulanması hakkında bir sunum yapmışlardır.

Çalıştayın üçüncü gününde ise katılımcılar gruplara ayrılmış ve Savcı grubuna Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris ÜNAL Bey tarafından Bilişime Özgü Suçlar, ( Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, TCK'nın 243, 244, 245), Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ( TCK’nın 142/2-e maddesi), Bilişim sistemlerinin, Banka veya Kredi kurumlarının araç kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ( TCK’nın 158/1-f maddesi ), 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasası vs. konularında bir sunum yapılmıştır. Hakim grubuna ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Hukuki Değ. Koor. Av. Bahadır Aziz SAKİN tarafından İletişimin tespiti, denetlenmesi tedbirlerinin uygulanması, 5651 sayılı Kanunun 8ve 8/A maddesi kapsamı konulu bir sunum yapılmıştır. Erişim Sağlayıcıları Birliği personeli Av. Rafet ERSÖZ, Av. Ahmet KEŞİKCİ, Teknik Uzman İbrahim GÜMÜŞ, Teknik Uzman Kenan TANRIVERDİ tarafından ise Erişimin engellenmesi kararına konu adreslerin tipinin (URL/Alan Adı, IP) önemi, 5651 sayılı Kanunun 9/7 maddesindeki “hükümsüzlük”, HTTPS, URL adreslerindeki format hataları, 5651 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinin ayrımının önemi hakkında sunumlar yapmışlardır.