Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 2019-2020 Genel Kurul Toplantısı 30.03.2021 tarihinde saat 10:00’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (Eskişehir Yolu 10. km No:276 Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Genel kurul toplantı daveti ve gündem maddeleri birlik üyelerinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine ayrıca gönderilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.


Toplantıya katılacak üyelerimizin yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:


  1. Kimlik Belgesi,
  2. Üyelerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekâletname (*),

Birlik üyelerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(*) Birlik tüzüğünün 11. maddesi uyarınca vekâletnameler; toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Birlik Genel Sekreterliği’ne ibraz edilmedir. Vekaletnamelerde noter onayına gerek olmayıp, vekaletname asılları ve yetki veren temsilciye ait imza sirküsü fotokopisi  kargo ya da posta yoluyla Birlik adresine gönderilebilir.

Toplantıya Şirketi temsile yetkili kişilerin (müdür) katılmaları durumunda sadece imza sirkülerinin ve HES kodunun e-posta olarak göndermeleri yeterlidir.

Not:  Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcılar BTK ve Kaymakamlığa bildirilecek olup 24.03.2021 tarihine kadar evraklarla birlikte toplantıya katılacak kişilere ait T.C. Kimlik numarası ve HES kodlarını iletmeniz gerekmektedir.

(*)Vekâletname için tıklayınız.